‘Gương thần’ của người Ấn Độ

October 11, 2020
Du lịch

Thứ sáu, 9/10/2020, 20:03 (GMT+7)

Chỉ vài gia đình biết công thức làm gương Aranmula kannadi. Nó có thể phản chiếu ảnh thật, không bị bóp méo hay đảo chiều vì không tráng thủy ngân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *